Loading...
Su That Ho Chi Minh

Su That Ho Chi Minh

Không có gì quý hơn độc lập tự do. "Không có gì quý hơn độc lập tự do" Tôi biết nó, thằng nói câu đó - Tôi biết nó, đồng bào miền.

Watch »
The Ballad Of Ho Chi Minh

The Ballad Of Ho Chi Minh

Far away across the ocean, Far beyond the sea's eastern rim, Lives a man who is father of the Indo-Chinese people, And his ...

Watch »
Ho Chi Minh - The Vietnam War

MOON HOAX TOTALLY PROVEN

APOLLO IN THE BOX obamas mother is fake httpss://youtube.com/watch?v=7kp3V...NEW VID ON THIS HERE httpss://youtu.be/Z5ld4CiNVJ8

Watch »
Ho Chi Minh - The Vietnam War

צפוף - מי שחרר?

ההצה מתוך פרק 16 של צפוף א'-ה' בשעה 15:00 רק בערוץ זום לצופי HOT וחינם ב- HOT VOD Young* דניאל ליט

Watch »